Tag: Razine svijesti

Životni ciklusi – Kako jahati na valovima promjena vaše osobne evolucije

Sve što doživljavate je ciklično. Život je ciklični proces ponovnog izmišljavanja samog sebe. Odbacujete stara uvjerenja o sebi i instalirate nova. Baš kao što priroda ima svoja godišnja doba koja se neumorno izmjenjuju, baš kao što mjesec ima svoje faze i svakih 29,5 dana započinje novi ciklus, baš kao što planeti putuju oko sunca – […]

Read More

Kako razine svijesti utječu na naš život?

Iako se sama svjesnost ne može podijeliti na razine budući da je cjelovita i sveobuhvatna u svemu što postoji, jer je od nje nastalo i u njoj se nalazi, za potrebe našeg rasta i orijentacije, možemo podijeliti stupnjeve/razine svjesnosti na nekoliko nivoa, ovisno o tome koliko smo sposobni funkcionirati na određenom stupnju svijesti. Ovom podjelom […]

Read More
Copyright 2018. Sva prava zadržana.